நல்வரவு

வணக்கம் !

Sunday, 16 August 2020

கைவீசம்மா கைவீசு குழந்தைப்பாடல்

                                  படம் -  நன்றி அஜ்ஜிராஜ்.

ஆகஸ்ட் 2020 பூஞ்சிட்டு இதழில், நானெழுதிய 

கைவீசம்மா குழந்தைப்பாடல்..

"கைவீசம்மா கை  வீசு

கடலுக்குப் போகலாம் கை வீசு

கப்பல் பார்க்கலாம் கை வீசு..."

தொடர்ந்து வாசிக்க.....

https://www.poonchittu.com/2020/08/kuzhandhai-padalgal/kai-veesamma/